Výstava PODZIM 2020

 
 
 

Vážení vystavovatelé, 

MVP České Budějovice je z termínu 18. - 19.4. 2020 přeložena  na 3.- 4.10.2020. 

Vše je ale zatím otevřené a zda bude či nebude termín platit rozhodne uvolňování akcí s větším počtem účastníků. 

Jakmile nám to bude vše známo, zveřejníme to zde na www.mvpcb.cz.

Bude i možnost dalšího přihlášení.