Výstava PODZIM 2020

Vážení vystavovatelé, 

MVP České Budějovice byla z termínu

18.- 19.4.2020 přeložena 

na 3.- 4.10.2020 

a dle opakovaných konzultacích s KHS se tedy výstavy mohou zúčastnit pouze vystavovatelé, kteří se přihlásili a zaplatili dubnovou výstavu (viz. nařízení vlády o omezeném počtu účastníků na akcích)

 

Výstava bude mít určitá omezení, která byla projednána, schálena a doporučena KHS Č.Budějovice a dalšími státními orgány podle aktuální situace platné v době konání výstavy (omezený počet osob na hromadných akcích, hygienická nařízení v okresech apod.)

  • počet psů není limitovaný, ale na vstupní list opravňuje ke vstupu tolik osob, kolik je uvedených psů na vstupním listě!!!

  • nebudou povoleny žádné výjimky (dva majitelé jednoho psa, dítě apod.) !!!!

  • vstupní listy BUDOU u vstupní brány kontrolovány!!! 

  • v den konání výstavy budou platit aktuální hygienická opatření (rouška během posuzování, rukavice, odstupy, desinfekce apod.) 

  • Vstup návštěvníkům, fotografům a dalším osobám nebude povolený!!!!!!

 

    Rozdělení plemen podle skupin FCI: 

    sobota:   I., III., IV., VI., VII., VIII. + neuznaná plemena FCI 

    neděle:    II., V., IX., X.

 
 

PROPOZICE MVP 2020.pdf  

Obsazení kruhů podzim.pdf  

Časování do kruhů.xlsx 

Mapa výstaviště s kruhy.pdf

 
 
 
 
 

Často kladené otázky

Můj pes již věkem nespadá do třídy, kam byl přihlášen.

Odpověď: 

Přesuny do správných tříd budou provedeny ze strany ČBKK automaticky, není třeba o ně žádat. 

Sledujte úpravu ve svém profilu na dogoffice.cz a prosíme, změny neurgujte, všechny nesprávné třídy budou upraveny.  Pokud pes získal pracovní certifikát nebo šampionát lze přeřadit na základě písemného doložení – poplatek Kč 100

Doplatek při rozdílu ceny ze třídy štěňat a dorostu – přeřazeno do mladých je nutno zaplatit do výše Kč 800,-- do 31. 8. 2020 na účet 2000901932/2010, VS číslo přihlášky uvedené v dogoffice.

 

Můžu se ještě přihlásit?

Odpověď:

Vzhledem ke stávajícímu omezení počtu osob na hromadných akcích a k předepsaným opatřením krajské hygienické správy není zvyšování počtu účastníků žádoucí, o dohlašování nových účastníků tedy ČBKK neuvažuje!!!!!!!

 

Jak a do kdy se mohu odhlásit?

Odpověď: 

Odhlášení písemnou formou na vystava.psu-cb@seznam.cz je možné do 31.8.2020

 

 

Pokud se změní koronavirová situace na Budějovicku, zůstane již pouze jedna možnost, a to výstavu zrušit. Tato situace může nastat ze dne na den a ČBKK ji nikterak neovlivní. Totéž se může stát i u dalších plánovaných výstav v jiných oblastech. 

Proto doporučujeme sledovat aktuální informace zde na webu www.mvpcb.cz.